Beczka  na  gnojówkę  oraz kompost, którą przeniesiono do FS17.