Sporej pojemności beczka w postaci naczepy do ciężarówki. W sklepie można założyć specjalną przystawkę do rozlewania nawozu oraz zmienić koła z wąskich na szerokie.